LÖYTÖKOIRIEN AUTTAMISEEN LUOTAVA YHTEISET PELISÄÄNNÖT

Löytökoirien hyväksi toimivia järjestöjä oli koolla huikea määrä Löytökoiralauantain tapahtumassa 1.9.2012. Meille kaikille on yhteistä se, että teemme vapaaehtoistyötä kodittomien koirien auttamiseksi. Toiset toimivat pelkästään kotimaassa, toiset ulkomailla ja toiset siinä välissä.

Suomessa tai varsinkaan pääkaupunkiseudulla ei onneksi ole kovin paljon löytökoiria, mutta kodittomia koiria kylläkin, sillä huostaanottojen kautta moni koira otetaan pois alkuperäiseltä omistajaltaan ja luovutetaan uuteen parempaan kotiin. Etelä- ja Itä-Euroopan maissa sen sijaan löytökoiria on tuskastuttavan paljon. Koirien kohtelu on selvästi kulttuurisidonnaista. Noissa maissa, joista moni suomalainenkin järjestö tuo koiria Suomeen, eläimillä ei näytä olevan suurempaa arvoa kuin jätteillä.

Sitä mukaan kuin eläinsuojelun kenttä monimutkaistuu myös toimijoiden kirjo monimuotoistuu. Ennen meitä oli pääasiassa vain Animalia, HESY ja SEY, nyt joka vuosi syntyy uusia toimijoita. Eläinsuojelun saralla työtä riittää varmasti kaikille, mutta yleisön on vaikea saada tolkkua mikä mitäkin tekee. Tuskin kukaan enää hallitsee kokonaisuutta. Siksi olisi hyvä koota osaaminen yhteen vaikka jonkinlaiseksi yhteistyöverkostoksi. Samoin olisi tärkeää, että erilaiset rescue –järjestöt loisivat yhteiset pelisäännöt ja vaikkapa katto-organisaation. Näin voisimme kitkeä harmaalla alueella toimivat tahot pois markkinoilta.

Tärkeintä on se, että kaikki toimisivat vain lakien ja määräysten mukaisesti. Sillä jos joku rikkoo vaikkapa tuontimääräyksiä, siitä kärsivät kaikki ja eritoten eläimet. On tosi surullista, kun laittomien maahantuontien takia eläimiä joudutaan palauttamaan takaisin lähtömaihinsa tai mikä pahinta, ne lopetetaan rajalle. Yhtä lailla me olemme vastuussa siitä, että emme levitä tarttuvia tauteja. Kuten myös siitä, että emme luovuta eläimiä huonoihin koteihin ja kannamme sijoittamistamme eläimistä vastuun koko niiden eliniän.

Silloin kun eläimiin liittyy raha tavalla tai toisella, aina on vaarana, että eläimiä kohdellaan huonosti. Koirien kohdalla tämä koskee paitsi rotukoirien epätervettä jalostustoimintaa ja pentutehtailua myös koiratappeluita ja salakuljetusta. Yhtä lailla vastenmielistä on se, kun Suomessa on kielletty koirien häntien ja korvien silpominen, niin sitten hankitaan koiria niistä maista, joissa niitä edelleen tehdään tai ääritapauksessa jopa viedään oma koira tai kokonainen pentue sinne silvottavaksi.

Euroopan parlamentti hyväksyi vastikään eläinten hyvinvointistrategian vuosille 2012-2015. EU säätelee monia eläinten hyvinvointiin liittyviä asioita koko EU:n alueella. Tällaisia ovat mm. eläinkuljetukset ja tuotantoeläinten hyvinvointistandardit. Nykyinen lainsäädäntö on kuitenkin osoittautunut käytännössä tehottomaksi ja tulevassa strategiassa painotetaan erityisesti nykysäännösten toimeenpanon tehostamista ja valvontaa.

Lissabonin sopimuksessa eläinten hyvinvointi nostettiin mukaan itse perussopimustekstiin, mikä tarkoittaa sitä, että se on nykyään otettava huomioon kaikessa politiikan teossa. EU:n eläinten hyvinvointistrategia onkin aiempaa huomattavasti kattavampi. Uusi strategia pitää sisällään myös lemmikkieläimet, mikä on tärkeä laajennus. Nykyäänhän EU-tasolla ei ole olemassa minkäänlaisia standardeja lemmikkieläinten pidolle, vaikka ongelmia kuten pentutehtailua ja kodittomia eläimiä esiintyy kaikissa jäsenmaissa. Erityisen iloinen olen siitä, että strategiaan saatiin mukaan myös vaatimus euroopanlaajuisesta lemmikkieläinten tunnistus-ja rekisteröintijärjestelmästä, jota erityisesti MEP Sirpa Pietikäinen on määrätietoisesti ajanut ja jota myös Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry on moneen otteeseen vaatinut. Toteutumisensa myötä se koituu suureksi hyödyksi nimenomaan löytöeläimille ja eritoten koirille.

 

Hannele Luukkainen

Löytökoiralauantain suojelija

 

Kommentointi on valitettavasti estetty.