Page 6 - Hannele Luukkainen
P. 6

Etusivu Hanu Kuvagalleria Blogi

 TALOUS & YMPÄRISTÖ

 Taloustavoitteita
 • Talouskasvun tukemiseksi ja työllisyyden edistämiseksi tarvitaan kattava työkalupakki, jolla kannusteta-
 an yrittäjyyttä ja työntekoa.
 • PK-sektorille on löydettävä uusia kasvualoja, jotka perustuvat innovaatioille ja it-teknologialle. Suomi ja
 Stadi voivat nousta kärkeen ympäristöteknologian kehittämisen ja käytön kautta.
 • Yhteisöverokantaa tulee alentaa, eikä osinkoverotusta pidä kiristää.
 • Rahoitustoimialan kilpailukyky on pidettävä hyvänä kansainvälisiin toimijoihin nähden.
 • Kiinteistövero tulee ulottaa myös maa- ja metsätiloille.
 • Eläkeindeksi on muutettava oikeudenmukaisemmaksi palkkakehitykseen nähden.
 • Helsingin syrjintä aluepolitiikan nimissä on lopetettava. Metropolipolitiikalla on tuettava pääkaupunki-
 seudun kehitystä koko Suomen veturina.
 • Valtion virastojen hajasijoittaminen on lopetettava, varsinkin kun niistä ei ole koitunut muuta kuin hait-
 taa niiden toiminnalle ja lisää kustannuksia veronmaksajille.
 • Valtion liikenneinvestoinnit on suunnattava tänne missä joukot liikkuvat.
 • Maahanmuuttajien on kyettävä kouluttautumaan ja työllistymään.
 • Sosiaalitukiviidakkoa on karsittava ja tukijärjestelmät on yksinkertaistettava. Nykyinen perustulokokei-
 lu on kaukana tästä tavoitteesta. Toteutetaanpa SOTE -uudistus sitten millä mallilla tahansa, on pidettävä
 huoli, että tarjolla on riittävästi laadukkaita palveluita tasavertaisesti eri kaupunginosissa.
 • Julkisen sektorin – sekä kuntien että valtion päätöksiä on tarkasteltava myös kustannustehokkuuden ja
 vaikuttavuuden näkökulmista. Jokaiseen poliittiseen päätökseen pitää liittää hintalappu ja arvioida sen
 vaikutuksia myös pitkällä aikavälillä.
 → Kuntien ja valtiovallan tulee tehdä näitä tavoitteita tukevia toimenpiteitä.
 Aikaansaannoksia
 • Arvonlisävero olisi aikanaan lopettanut Suomesta autopurkamo -elinkeinon kokonaan, ellen olisi kan-
 sanedustajana saanut lakia muutetuksi siten, että elinkeino pysyi elinvoimaisena.
 • Sain leimaveropuolella poistetuksi turhaa byrokratiaa, jossa kuukausittainen maksurumba rasitti sekä
 pienyrittäjiä että lupaviranomaisia.
 • Aloitteeni ansiosta yrittäjänäkökulma tulee ottaa tehokkasti huomioon Helsingin kaupungin strategioita
 ja ohjelmia laadittaessa.
   1   2   3   4   5   6   7