Page 4 - Hannele Luukkainen
P. 4

Etusivu Hanu Kuvagalleria Blogi

 ELÄIMET & LUONTO

  Tavoitteita
 •	 Suurimmat eläinsuojeluongelmat Suomessa ovat

     a) lainsäädännön heikkous
     b) valvonnan puute
     c) poliisin ja syyttäjätahon haluttomuus puuttua eläinten huonoon kohteluun ja
     d) liian kevyet tuomiot eläinrääkkäystapauksissa.
     Eläinsuojelulakia on tiukennettava siten, että Suomi nousee eläinsuojelun kärkimaiden joukkoon
     ottamalla lainsäädäntöönsä muiden maiden parhaat käytännöt.
 •	 Lemmikkien ja maatalouseläinten hyvinvointi tulee taata kaikissa olosuhteissa. Eläinsuojeluvalvontaa
    on lisättävä perustamalla eläinsuojelueläinlääkäreiden virkoja kuntiin Helsingin tavoin. Pentutehtaat
    tulee saada kuriin ja lemmikkien maahantuontia ja -vientiä on valvottava tehokkaammin kuten myös
    eläintenpitokieltoja. Poliiseille ja syyttäjäviranomaisille on annettava eläinsuojelukoulutusta.
 •	 Kuntien on otettava vastuu myös niistä eläimistä, joista omistajat eivät pysty huolehtimaan.
 •	 Koiraveron perimiselle ei enää vuosikymmeniin ole ollut mitään perusteita. Aikoinaan se säädettiin,
    jotta vesikauhuisten koirien puremien lehmien omistajille voitiin maksaa korvauksia. Veron tuottokin
    uppoa sen perimiskustannuksiin. Koiravero tulee korvata kertaluonteisella rekisteröintimaksulla, jota
    ehdotin jo vuonna 1991. Se voitaisiin kytkeä EU:n laajuiseen lemmikkieläinrekisteriin, jota MEP Sir-
    pa Pietikäinen on määrätietoisesti ajanut. Sen avulla voidaan vähentää pentutehtailua ja lemmikkien
    laitonta kauppaa.
 •	 Eläinasiavaltuutetun virka on palautettava.
 •	 Uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit on suojeltava.

 Tassunjälkiä eli esimerkkejä aikaansaannoksistani eläinsuojelun saralla
 •	 Helsinkiin perustettiin päätoiminen eläinsuojelueläinlääkärin virka 1991
 •	 Eduskuntaan perustettiin Eläinten oikeuksien ryhmä – toimii nykyään nimellä Eläinsuojeluryhmä
 •	 Kotikissalle säädettiin lain suoja koko maahan metsästyslain mukaan 1993
 •	 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu pysytettiin Helsingissä
 •	 Koirien häntien silpominen kiellettiin 1995
 •	 Helsinki perusti koirille koirametsän Sipooseen
 •	 Pääkaupunkiseudun kaupungit perustivat yhteisen löytöeläinten talteenottopaikan Viikkiin 2006
 •	 Korkeasaareen perustettiin vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten pelastamiskeskus 2006
 •	 Kotikissa saa liikkua vapaana koko Suomessa järjestyslain mukaan 2007
   1   2   3   4   5   6   7